Handleiding Digitale ALV

Dit is de handleiding voor het digitaal bijwonen van de ALV op 22 augustus.

De vergadering start om 10:30 uur. De stream start al om 10:00 uur.

Via de link: www.hartenlongtransplantatie.nl/alv en met een wachtwoord dat wordt verstuurd na aanmelding krijgt u toegang tot de vergadering. U kunt ook via de tab “ALV DIGITAAL BIJWONEN” boven aan deze website naar de livestream.

Tot 72 uur vóór deze digitale vergadering kon u uw vragen stellen. Deze vragen zal het bestuur tijdens de vergadering beantwoorden.

Mocht u vragen hebben tijdens de vergadering dan kunt u deze stellen via WhatsApp op het nummer: 06 23918203

Het bestuur beantwoordt deze vragen via de website. Alle vragen en antwoorden zijn 22 augustus na 18:00 uur te vinden op de website.

Voor het goedkeuren van de jaarstukken, het vaststellen van de agenda en de overige stemmingen hebben we gekozen voor het “wie zwijgt stemt toe” principe. Alleen als u het tijdens een stemming ergens niet mee eens bent, laat u van u horen tijdens de ALV.

U stuurt dan “BEZWAAR” via WhatsApp naar 06 23918203.

Nella Luiten is herkiesbaar als bestuurslid. Hans Pouwelsen heeft zich kandidaat gesteld om het bestuur te komen versterken. Hans heeft een dubbele longtransplantatie ondergaan. Het bestuur zal, als de leden het er mee eens zijn dat Hans in het bestuur komt, met hem bespreken welke taken hij op zich zal gaan nemen.

De kascommissie adviseert de ALV om decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in het afgelopen jaar. Voor de kascommissie zoeken we nog een nieuw lid die twee jaar de kas wil controleren..

Mocht er tijdens de vergadering buiten deze zaken nog ergens over gestemd moeten worden maken we opnieuw gebruik van het “wie zwijgt stemt toe” principe. Alleen als u het tijdens een stemming ergens niet mee eens bent, stuurt U “BEZWAAR” via WhatsApp naar 06 23918203.

De vergadering wordt in zijn geheel opgenomen.

We hopen u in goede gezondheid tijdens de ALV digitaal te mogen begroeten,

Namens het bestuur,

Wim van Kempen.