Klacht indienen

Klachtenregeling Patiëntenvereniging Hart & Longtransplantatie

In deze klachtenregeling is vastgelegd hoe de leden en niet leden een klacht kunnen indienen bij Harten Twee en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Een klacht kan op diverse manieren worden gecommuniceerd:

 • Schriftelijk: PHLT, Postbus 91, 4000 AB  Tiel.
 • Telefonisch: 030-6569636 op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur.
 • Per e-mail: via info@hartenlongtransplantatie.nl

Elke klacht wordt geregistreerd.

De volgende gegevens worden genoteerd:

 • De datum waarop de klacht binnenkomt
 • Op welke manier komt de klacht binnen (schriftelijk, telefonisch, per e-mail).
 • Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer klant.
 • Is klant aangesloten bij PHLT.
 • Type klacht.
 • Omschrijving van de actie die PHLT onderneemt n.a.v. de klacht.
 • Naam van de PHLT-medewerker die de klacht behandelt.
 • Datum waarop de klacht is afgehandeld.

Afhandeling

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt de klant hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.

Als de klachtenprocedure is afgerond, maar de klant desondanks ontevreden is over de wijze waarop PHLT de klacht heeft behandeld, dan kan hij/zij schriftelijk bij de klachtengeschillencommissie van PHLT in beroep gaan.

Dit kan door een brief te sturen naar:

PHLT
Klachtengeschillencommissie
Postbus 91
4000 AB Tiel

Binnen 4 weken wordt het beroep beantwoord.

Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier en verzameld in een klachtenmap. De binnengekomen klachten worden door PHLT gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van PHLT te verbeteren.