ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Patiëntenvereniging Hart & Long Transplantatie is zo’n instelling. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen, het publiceren van documenten als het Jaarverslag hoort hierbij. Deze documenten vindt u op deze pagina.

Verslag Algemene ledenvergadering 2019:

Verslag A.L.V. 2019 (pdf bestand)

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Jaarverslag 2018 (pdf bestand)

Financiële verantwoording:

2020 Hart & Longtransplantatie Jaarrekening 2020 (pdf bestand)

2019 Hart & Longtransplantatie Jaarrekening 2019 (pdf bestand)

2018 Harten Twee Balans per 31 dec (pdf bestand)

2018 Harten Twee Exploitatie (V&W) (pdf bestand)

2018 Harten Twee Toelichting Balans per 31 dec (pdf bestand) 

Kamer van Koophandel nummer 40188370