Organisatiestructuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen en wordt benoemd door de leden. Het huidige bestuur bestaat uit:

Wim van Kempen (Voorzitter)
wim.vankempen@hartenlongtransplantatie.nl
Elly Jonker (Penningmeester) elly.jonker@hartenlongtransplantatie.nl
Hans Pouwelsen (Secretaris)
hans.pouwelsen@ hartenlongtransplantatie.nl
Ad Buijing (Externe contacten)
ad.buijing@hartenlongtransplantatie.nl
Carolien Krouwel (Activiteiten)
carolien.krouwel@hartenlongtransplantatie.nl

Voor bestuurders is de beloning beperkt tot een onkostenvergoeding.
 

Commissies

Commissies worden benoemd door het bestuur. Er zijn momenteel 4 commissies actief.

  • Themadagen
  • Lotgenotencontact
  • Belangenbehartiging
  • Sport en recreatie