Aanpassing programma pneumokokkenvaccinatie

De gezondheidsraad heeft geadviseerd om de oudste leeftijdsgroepen voorrang te geven; dit zijn de 73-79 jarigen.

De gezondheidsraad adviseert om mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt en daardoor longschade hebben opgelopen voorlopig ook te benoemen als medische risicogroep.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze groep wordt uitgenodigd voor een pneumokokkenprik.

Via onderstaande link vindt u alle informatie uitgebreid beschreven: https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik-ouderen-najaar-2020

Deel dit bericht: