Vraag & antwoord ALV

Naar aanleiding van de Algemene Leden Vergadering zijn verscheidene vragen binnengekomen. De antwoorden staan eronder.

Vraag:

Is het mogelijk om de vergaderingen live te streamen. In verband met de reistijd, reiskosten en het feit dat het fysiek minder energie kost.

Antwoord:

Op dit moment is het mogelijk om de ALV ook digitaal te houden omdat er een spoedwet voor aangenomen is.  Of deze mogelijkheid blijvend is, is nog niet bekend.

We begrijpen de reden waarom dit wenselijk zou kunnen zijn echter zijn er in verhouding tot het aantal leden voor deze digitale ALV weinig aanmeldingen.

Als bekend is of via een livestream vergaderen mogelijk blijft gaan wij bij de leden navraag doen wat wenselijk is.

Vraag:

Wil de PHLT in overleg met de Transplantatiecentra komen tot een goed advies omtrent de vaccinatie tegen corona, indien mogelijk.

Het corona virus tast het immuunsysteem aan, dat leidt tot het aanvallen van  het eigen lichaam.

Een vaccinatie kan daarom een ander (ongewenst) effect hebben op onze afstotingsreacties, die bv dan in plaats van het virus ons donororgaan aanvalt.

Dit in tegenstelling van de griepvaccinatie, die een andere invloed heeft op het immuunsysteem en daarom wel wordt aanbevolen.

Antwoord:

Er is contact gezocht met het RIVM om navraag te doen of er bekend is wat voor type vaccinatie het gaat worden. Het RIVM geeft aan dat hier nog geen duidelijkheid over is.  We gaan contact zoeken met de transplantatiecentra om in gesprek te komen hierover.

Via de website en onze facebookpagina houden we de leden  hiervan op de hoogte.

Vraag:

Waarom is bij het presentje geen schrijven toegevoegd? BV de uitnodiging voor de ALV.

Antwoord:

We dachten dat het leuk was om onze leden een presentje te sturen. Door alle coronamaatregelen was alles organisatorisch en kosteneffectief lastig om hier iets bij mee te sturen. 

Vraag:

Mensen hebben schriftelijk geen uitnodiging gehad.

Antwoord:

De leden waarvan er een mailadres bekend is, hebben de uitnodiging via APN ,onze backoffice als elektronisch document ontvangen. De APN verstuurt normaal gesproken de papieren per post als er geen mailadres van de ontvanger bekend is.  We vragen na wat er is misgegaan.

Vraag:

De link naar de livestream is via de brief niet aan te klikken.

Antwoord:

Bij controle zien we dat bij ons de link om in te loggen die in de verstuurde brief staat wel functioneel is. Het is lastig te verklaren waarom het niet zou werken. Er stond  in dezelfde brief ook nog een andere  mogelijkheid om in te loggen.

Vraag:

Wat zijn de kosten voor de livestream?

Antwoord:

De kosten voor de livestream waren € 750,- 

Vraag:

Is er al een vervanger gevonden voor de redactie van de nieuwsbrief?

Antwoord:

Er is nog geen vervanger gevonden.

Vraag:

Kan er een volgende keer een zaalmicrofoon aanwezig zijn?

Antwoord:

De voorzitter heeft zoveel mogelijk geprobeerd om de vragen die er waren te herhalen dit om lopen in de zaal te voorkomen.

Mocht dit nogmaals voorkomen  gaan we kijken hoe we dit eventueel anders kunnen op lossen.

Deel dit bericht: