LINKS

Nederlandse Transplantatie Stichting

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is een dienstverlenende non-profitorganisatie die informeert over transplantatie.

LVAD.NL

Informatie over de Lvad, het steunhart.

Harteraad (Voorheen Hart en Vaatgroep)

Harteraad is er voor iedereen met hart- en vaataandoeningen. Er zijn veel mensen zoals jij. Er zijn meer dan een miljoen mensen met hart- en vaataandoeningen. Ineens ben je patiënt. Maar je bent vooral wie je bent. Ook al moet je sommige dingen aanpassen in je leven. Net als de mensen die het dichtst bij je staan. Harteraad begrijpt dat en helpt om verder te komen.

Stichting Hartedroom

Een kleine 1.000 kinderen in Nederland lijdt aan cardiomyopathie. Een ernstige, vaak aangeboren, hartspierziekte. Bijna de helft van deze kinderen sterft binnen vijf jaar na constatering van de ziekte. Of kan alleen verder leven na een harttransplantatie. Er is helaas nog erg weinig bekend over cardiomyopathie bij kinderen. De Stichting Hartedroom wil dit veranderen en financiert wetenschappelijk onderzoek naar kindercardiomyopathie. Onder meer om de behandeling en levenskwaliteit van deze zeer zieke kinderen te verbeteren. En om misschien ooit, in een mooie droom, cardiomyopathie te kunnen genezen.

Ervaringen met Longtransplantatie

Portaal waar diverse persoonlijke ervaringen met longtransplantatie worden gedeeld.

Ieder(In)

Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 200 patiënten- en consumentenorganisaties. De fedderatie verstevigt de positie van patiënten in de spreekkamer en in het zorgstelsel. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen de federatie dat de zorg steeds beter aansluit bij wat mensen vragen. Patiëntenfederatie Nederland biedt via haar kanalen, zoals patientenfederatie.nl en ZorgkaartNederland.nl, informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg.

Orgaandonatie in het onderwijs

Orgaandonatie gaat iedereen aan, ook jongeren. Bespreek dit onderwerp in de klas. Dat helpt leerlingen een mening te vormen over donatie. De digitale lesmodules van de NTS zijn objectief, interactief, flexibel en kosteloos. Werk ermee in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo.

Stichting Hartpatiënten

Nederland telt momenteel ruim 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Dit aantal zal de komende decennia sterk oplopen naar 1,4 miljoen in 2040. Sinds de oprichting in 1970 is het de missie van Hartpatiënten Nederland om deze omvangrijke groep patiënten met raad en daad bij te staan, en te helpen hun weg te vinden door de door winstdoelstellingen gedomineerde zorg en farmacie.

Stichting Sport en Transplantatie

Sport en Transplantatie is een landelijke stichting die sinds 1993, onder de naam World Transplant Games Nederland, de Nederlandse afvaardiging naar de World Transplant Games samenstelt. Per 1 oktober 2008 is de naam gewijzigd in Stichting Sport en Transplantatie en zijn de activiteiten verder uitgebreid. Wij bieden actieve sportbeoefening voor orgaangetransplanteerden op zowel recreatief als competitief nationaal en internationaal niveau