Uitslag enquête

Het bestuur van Patiëntenvereniging Hart- en longtransplantatie vroeg zich af hoe de leden denken over het weer fysiek bij elkaar komen voor bijvoorbeeld activiteiten. Hiervoor heeft het bestuur een enquête uitgeschreven. Voor deze enquête zijn alle leden aangeschreven. 135 leden hebben de enquête ingevuld. Niet alle vragen zijn door iedereen beantwoord.

Een aantal leden heeft ook een opmerking geplaatst bij deze enquête. Deze opmerkingen neemt het bestuur mee. Het bestuur houdt zich aan de landelijk geldende regels waarbij zij zoveel mogelijk rekening wil houden met de wensen van haar leden.

Zo ligt het in de planning om de wachtlijst-dag te organiseren op twee dagen, op twee verschillende plaatsen in het land.

Voor de algemene ledenvergadering van 23 april, waarvoor de uitnodiging nog volgt, is besloten deze ook dit jaar alleen online te laten plaatsvinden, mede omdat er nog veel leden zijn die het niet verantwoord vinden om dit op locatie plaats te laten vinden.

Bij andere mogelijke activiteiten is er een groter verschil tussen het wel of niet verantwoord vinden.

Deel dit bericht: