Enquête

Tot enige jaren terug verzorgde Patiëntenvereniging Hart & Longtransplantatie regelmatig middagen waarop leden gebruik konden maken van een sportzaal om een aantal sporten recreatief te beoefenen. Om te kijken of hier weer behoefte aan bestaat willen we u een aantal vragen voorleggen. Ook willen we een aantal vragen stellen in het kader van onze deelname aan de Europese Spelen voor Hart & Longgetransplanteerden.