In memoriam Willem Bavinck

Aan alle leden van de PHLT,

Wij als bestuur, willen U allen laten weten, dat 3 juni 2021, onze grondlegger van de vereniging “Willem Bavinck” is overleden. U hebt onlangs zijn boek “Gids voor orgaantransplantatie en -donatie” mogen ontvangen. Uw eerste reactie zal zeker zijn, waarom wordt dit zo ver na zijn overlijden bekend gemaakt.

In samenspraak met zijn vrouw Mieke, is besloten de wens van Willem te respecteren. Zijn afscheid was in de privé sfeer, geen woorden van buiten zijn familie, dat was de wens van Willem, en dit respecteren wij als vereniging.

Willem heeft immens veel betekend voor de wereld van transplantatiepatiënten, deuren geopend die dicht waren, de politiek en artsen de ogen geopend, en vele lotgenoten richting gewezen, zowel nationaal als internationaal. Hij was er dan ook trots op dat wij, PHLT, nog steeds een bloeiende vereniging zijn met een grote waarde voor deze doelgroep.

Laten wij hem blijven herinneren in ons doen en laten binnen onze doelgroep.  Een waardig erelid en drager van de gouden speld is ons, na 38 jaar reserve tijd, ontvallen, maar zoals wij allen zeggen, hij is er één van ons.

Wij wensen Mieke en de familie en vrienden van Willem sterkte met het verwerken van dit verlies.

Deel dit bericht: