Pneumokokken-vaccinatie en transplantatie (2)

Onlangs deed de Patiëntenvereniging Hart & Long transplantatie navraag bij de transplantatie polikliniek, om in beeld te brengen wat het huidige beleid is omtrent Pneumokokken-vaccinatie. Dit was het antwoord dat we op onze vragen ontvingen:

“Graag breng ik u en uw organisatie op de hoogte van het nationaal programma pneumokokken-vaccinatie voor volwassenen. Het advies is onlangs aangepast en overgenomen door de staatssecretaris en dit betekent dat er voorrang wordt gegeven aan de meest kwetsbare groepen.

Via deze link vindt u het aangepaste advies.

Voor meer informatie over de risico’s van een pneumokokkeninfectie volgt u deze link.

Advies Gezondheidsraad april 2020

Op verzoek van de staatsecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad gekeken of de COVID-19 pandemie aanleiding is om bepaalde doelgroepen voorrang te geven bij de vaccinatie tegen pneumokken.

Dit heeft ertoe geleid dat de Gezondheidsraad vanaf heden adviseert vaccinatie te starten bij mensen met de hoogste leeftijden. Dit vanwege het verhoogde risico op een ernstiger beloop bij ziekte veroorzaakt door COVID-19 of pneumokokkeninfectie. De raad adviseert alle 70-79-jarigen vaccinatie aan te bieden tegen pneumokokken, te beginnen bij de oudsten en afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccin en uitvoeringsaspecten.

Daarnaast adviseert de raad mensen die longschade hebben opgelopen door COVID-19 voorlopig toe te voegen aan de groepen die op medische indicatie in aanmerking komen voor pneumokokkenvaccinatie.

Kamerbrief 30 april 2020

In de kamerbrief van 30 april 2020 geeft staatssecretaris Paul Blokhuis aan dat hij het advies van de Gezondheidsraad omtrent COVID-19 en pneumokkenvaccinatie overneemt. Op basis van de beschikbaarheid van het vaccin kunnen volwassenen van 73 tot en met 79 jaar dit najaar een oproep verwachten voor vaccinatie tegen pneumokokken.

Lees hier de kamerbrief.”

Deel dit bericht: