Pneumokokken-vaccinatie en transplantatie

Vanuit het Herzcentrum Bad Oeyenhausen is er een advies gegeven om de pneumokokken-vaccinatie te halen of te herhalen mede omdat deze de complicaties bij het coronavirus zou verminderen als je dit mocht krijgen. Lees het bericht hier. Er zijn nog geen geluiden ontvangen dat er in Nederland sprake is van een oproep vanuit de ziekenhuizen aan hart en longgetransplanteerden om deze vaccinatie te halen of herhalen. Na het ontvangen van het bericht uit Duitsland is vanuit onze patiëntenvereniging contact geweest met voorzitter landelijk overleg thoracale transplantatie organen, een longarts uit het Erasmus, de brief die vermeld staat op de genoemde site is meegestuurd.

Hier zijn reactie: “ Met betrekking tot pneumokokken-vaccinatie meld ik u dat dit per hart-longcentrum verschilt in Nederland. Er bestaat geen Nederlandse richtlijn m.b.t. verplichte vaccinaties voor of na transplantatie. De meeste centra vaccineren voor pneumokokken, maar de noodzaak is niet vastgelegd wegens ontbreken van hard wetenschappelijk bewijs bij hart- en/of longtransplantatie patiënten.” Mochten jullie na het lezen van het artikel en de reactie van de arts toch een pneumokokkenvaccinatie wenselijk vinden dan is zijn advies om contact te zoeken met het eigen transplantatiecentrum.

Deel dit bericht: