Bericht van de voorzitter

Beste leden,

Wij waren het jaar goed begonnen, nieuwe themadagen, nieuwe plannen gemaakt, een transparantere communicatie, maar ja dan komt het coronavirus om de hoek kijken.

Weg mooie gedachten, wij als bestuur zaten goed op een lijn en in een vroeg stadium hebben we de activiteiten geannuleerd tot en met 18 april.

Maar het virus werd heviger en de gezondheid van onze leden kwam in het gedrang, daarom zijn wij vorige week met het besluit gekomen om alle activiteiten te annuleren tot na de vakantietijd.

Voor ons als bestuur gaat gezondheid boven alles, daar moet bijna alles voor wijken, daarom ben ik persoonlijk heel blij met de goedwerkende website en onze besloten facebook.

Zijn er vragen waar wij jullie mee kunnen helpen of adviseren, stel deze. Ik zeg wel; wij gaan niet op de stoel van de arts zitten, maar er is nog zoveel meer waar vragen over kunnen zijn.

Lieve leden, let op elkaar, ondersteun elkaar, geef een warme blijk van medeleven en blijf positief in het leven staan, zoek de risico’s niet op maar vermijd deze.

Ik hoop als voorzitter samen met jullie allen, dat deze misère snel voorbij zal zijn en dat we het normale leven weer kunnen op pakken.

Ik wens jullie namens het bestuur, een goede gezondheid en alle goeds toe, groet,

Wim van Kempen Voorzitter PHLT

Deel dit bericht: