Corona virus

Mogelijk maak je je als hart- of longpatiënt zorgen om het nieuwe coronavirus. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Bij mensen die al hart- en longziekten hebben, kan het virus bestaande klachten verergeren.

Over het nieuwe coronavirus

Het nieuwe coronavirus heet officieel SARS-CoV-2. Het kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Er bestaat nog geen vaccin tegen het huidige coronavirus.

Moeten hartpatiënten extra maatregelen nemen?

Het is belangrijk dat je als hartpatiënt alert bent op klachten. Neem bij koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten of kortademigheid telefonisch contact op met je huisarts. Verder is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je al de aanbevolen vaccinaties hebt gehad, zoals de griepprik.

Kijk voor actuele informatie op : www.hartstichting.nl

Lopen mensen met een longziekte meer risico op besmetting?

Voorlopig denkt men van niet. Van de mensen die besmet zijn met het Coronavirus heeft tot nu toe ongeveer 50 procent geen onderliggende aandoening en de andere helft wel. Van de mensen die al een ziekte hebben, hebben de meeste mensen hart- en vaatziekten. Er is maar een heel klein deel van de patiënten met het Coronavirus die een longziekte heeft. Het lijkt erop dat mensen met een longziekte niet méér risico lopen dan anderen om het virus te krijgen.

Actuele  informatie vind je op : www.longfonds.nl

Wat kun je zelf doen?

Als je het virus hebt, kun je dit overdragen op anderen. Het virus verspreidt zich via druppeltjes in de lucht, net zoals bij bij virussen die griep en verkoudheid veroorzaken.

Kans op besmetting verlagen

  • Reis niet naar gebieden waar het virus is uitgebroken
  • Blijf uit de buurt van besmette of zieke personen
  • Was je handen regelmatig
  • Zit niet met je handen aan je mond

Minder kans op verspreiden virus

  • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog
  • Was je handen regelmatig
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Telefonisch contact opnemen met vragen over het coronavirus?

Je kunt telefonisch contact opnemen via 0800-1351. Dit nummer is door de overheid in het leven geroepen voor mensen die vragen hebben over het virus.

Deel dit bericht: